Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2048-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorJindřich, Alois Jiří
dccontributorauthorTomsa, Bohuš
dccontributorauthorKubeš, Vladimír
dcdateaccessioned2021-04-26T12:19:09Z
dcdateavailable2021-04-26T12:19:09Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/28232
dclanguagecze
dctitleczeZprávy - Co jsme četli ; Největší počet sebevražd ; Nový slovenský časopis "Veřejné právo" ; Dr. Václav Bouček mrtev ; In memoriam ; Codicis iuris c3nonici fontes dokončeny ; Umístění soudů v Brně ; Omezení výpovědi u soukromých zaměstnanců ; Novela sociálního pojištění dělnického ; Ústav lidské práce v Praze ; Sloučení soukromozaměstnaneckých nemocenských pojišťoven ; Aktuální problémy sociálního pojištění soukromých zaměstnanců ; Hospodářský život Slovenska ; Ještě k problému nedostižnosti plnění a doložky rebus sic stantibus ; Řecký občanský zákoník ; Ze stavu advokátního
dctypeArticle
munipositionnumber9
digilawmepathserial/Vsehrd/21-1940-4/#9
dcdateembargoend2048-01-01
dcdescriptionpagination155-164
dcdescriptionpdfpagerange1-10