SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorReichert, Jiří
dcdateaccessioned2021-04-27T10:57:07Z
dcdateavailable2021-04-27T10:57:07Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/28308
dclanguagecze
dcsubjectczesprávní právo
dcsubjectczevnitrozemská vodní plavba
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectengadministrative law
dcsubjectenginland waterway transport
dcsubjectenghistory of law
dctitleczeO právních poměrech vnitrozemské plavby
dctypeArticle
munipositionnumber3
digilawmepathserial/Vsehrd/13-1931-2/#3
dcdescriptionpagination41-46
dcdescriptionpdfpagerange1-6