SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorMüller, Vladimír
dcdateaccessioned2021-04-27T10:57:43Z
dcdateavailable2021-04-27T10:57:43Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/28344
dclanguagecze
dcsubjectczehospodářská politika
dcsubjectczemezinárodní právo
dcsubjectczefinanční právo
dcsubjectczenáhrada škody
dcsubjectczeválečné reparace
dcsubjectczeprvní světová válka (1914-1918)
dcsubjectenginternational law
dcsubjectengfinancial law
dcsubjectengreparations
dcsubjectengWorld War (1914-1918)
dcsubjectengreparations
dcsubjectengeconomic policy
dctitleczeReparace a jejich transfer (dokončení)
dctypeArticle
munipositionnumber2
digilawmepathserial/Vsehrd/13-1931-5/#2
dcdescriptionpagination153-156
dcdescriptionpdfpagerange1-4