Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2055-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorKliment, Josef
dccontributorauthorJindřich, Alois Jiří
dccontributorauthorČáda, František
dccontributorauthorPošvář, Jaroslav
dcdateaccessioned2021-04-27T10:57:44Z
dcdateavailable2021-04-27T10:57:44Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/28346
dclanguagecze
dctitleczeZprávy - Půl století od t. zv. rozdělení pražské university ; Z celého světa právnického a hospodářského ; Ze Sbírky zákonů a nařízení ; Úmrtí ; Reorganisace státních drah ; Novelisace akciového a bilančního práva v Německu ; Zákon o kartelech a soukromých monopolech ; Bankovní zákon v Jugoslavii ; Technik a krise ; Sociální pojištění v Rumunsku ; První sjezd slovanských právníků v Bratislavě ; Sociální pojištění ve službách všeobecnosti ; Mezinárodní kongres pro srovnávací právo ; V . sjezd pro výzkum dítěte (I. všeslovansky) ; Ze Sociálního ústavu Československé republiky ; Z Masarykovy sociologické společnosti ; Redakční rada pražská ; Redakční rada brněnská ; Redakční rada bratislavská
dctypeArticle
munipositionnumber3
digilawmepathserial/Vsehrd/13-1931-5/#3
dcdateembargoend2055-01-01
dcdescriptionpagination156-166
dcdescriptionpdfpagerange1-11