Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2057-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorJunius
dccontributorauthorVybral, Vladimír
dccontributorauthorJindřich, Alois Jiří
dccontributorauthorWierer, Rudolf
dcdateaccessioned2021-04-27T10:58:51Z
dcdateavailable2021-04-27T10:58:51Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/28388
dclanguagecze
dctitleczeZprávy - Vláda, parlament a veřejné mínění v době krise ; Za prof. Dr. Janem Loevensteinem ; Albert Thomas zemřel ; Vilém Kahl zemřel ; K osmdesátinám kardinála P. Gasparriho ; Ze Sbírky zákonů a nařízení ; Návrh zákona o odškodnění nemocí z povolání ; Z celého světa právnického a hospodářského ; Návrh zákona o sociálním pojištění v Polsku ; Návrh zákona o starobních pensích ve Spojených státech amerických ; Mezinárodní právní ochrana mládeže ; Osnova zákona o změnách v území ; Novelisace zákona o bratrském pojištění hornickém ; Vysoké školy ; Prvý zákon o obligatorním pojištění proti nezaměstnanosti ve Spojených státech amerických ; Čs. Codex Alimentarius ; XVI. Mezinárodní konference práce v Ženevě ;Ze Sociálního ústavu Československé republiky ; Redakční rada pražská
dctypeArticle
munipositionnumber3
digilawmepathserial/Vsehrd/13-1931-9/#3
dcdateembargoend2057-01-01
dcdescriptionpagination331-342
dcdescriptionpdfpagerange1-12