Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2046-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorČáda, František
dccontributorauthorHrdlička, Vladimír
dcdateaccessioned2021-04-27T12:05:10Z
dcdateavailable2021-04-27T12:05:10Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/28405
dclanguagecze
dctitleczeZprávy - 10. června ; Druhým presidentem Nejvyššího soudu v Brně ; In memoriam ; Právní historik Stefan Savov Bobčev ; Otázka sukcese Protektorátu Čechy a Morava ; Jazyková prakse ; Operae liberales ; Uzavříti smlouvu - sjednati smlouvu ; Přikazování pracovních sil k zemědělským pracím ; NoveUsace zákona o nemocenském pojištění veřejných zaměstnanců ; Nový universitní zákon slovenský ; Pl'ávne-filosofické spisy slovenského min, předsedy Dr, Tuky ; Změna zákona o státních starobních podporách ; Vládní nařízení o dalších opatřeních v oboru soudnictví před soudy sociálního pojištění ; Vládní nařízení o použití převodních částek v pojištění u báňských bratrských pokladen ; Úmluva mezi Německou říší a vládou Protektorátu Čechy a Morava o vypořádání na poli sociálního pojištění ; Forma ústavní přeměny Francie ; Omezení disposice židovským jměním i při postupu pohledávek ; O advokátní a notářské sazby a o jejich zvýšení ; Právnická jednota v Praze ; Z advokátních kruhů ; Administrační
dctypeArticle
munipositionnumber7
digilawmepathserial/Vsehrd/21-1940-9/#7
dcdateembargoend2046-01-01
dcdescriptionpagination276-284
dcdescriptionpdfpagerange1-9