Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2055-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorBoháček, Miroslav
dccontributorauthorČáda, František
dccontributorauthorPošvář, Jaroslav
dcdateaccessioned2021-04-28T14:00:42Z
dcdateavailable2021-04-28T14:00:42Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/28465
dclanguagecze
dctitleczeZprávy - Základem spoření je práce ; K historii pojmu "ius divinum" ; In memoriam Antonín Schauer ; Zajištění hodnoty peněz v řízeném hospodářství ; Právnická terminologie ; Změny trestního řádu a ve složení trestních soudů ; Preventivní potírání zločinů policii ; Německé trestní soudnictví nad mládeží ; Ochrana papíru používaného k tisku říšských dluhopisů a bankovek ; Z judikatury říšského soudu ; Školení správního úřednictva ; Náhrada nákladů! vzniklých straně ve správním řízení ; Vymáhání pořádkových pokut ukládaných organisacemi řízeného hospodářství ; Německo-italská úmluva o sociálním pojištění ; Notářská komora v Praze ; Z kruhů advokátních a notářských ; Kolegům spolupracovníkům k bedlivému povšimnutí
dctypeArticle
munipositionnumber8
digilawmepathserial/Vsehrd/22-1941-1/#8
dcdateembargoend2055-01-01
dcdescriptionpagination23-29
dcdescriptionpdfpagerange1-7