Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2051-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorVybral, Vladimír
dccontributorauthorČáda, František
dcdateaccessioned2021-04-29T06:11:35Z
dcdateavailable2021-04-29T06:11:35Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/28476
dclanguagecze
dctitleczeZprávy - Sto let Listova Národního systému politické ekonomie ; Dr. Vladimír Mandl zemřel ; in memoriam Ex offo ; O zasedání Akademie pro německé právo ; O náboženských vyznáních v Německé říši ; Reforma právnického studia na Slovensku ; Z judikatury říšských soudů: věkový rozdíl překážkou manželství ; Nová úprava příspěvku omezeně pracujícím zaměstnancům ; Ze statistiky ; Německá krajanská péče ; Vynětí některých osob z nemocenského a pensijního pojištění ; Ručení ze správy u podniků cestovního ruchu ; Jednorázové mimořádné přídavky k důchodům sociálního pojištění ; Důležitá změna kolchozního hospodářství ; Z advokátních kruhů ; Naše původní desky
dctypeArticle
munipositionnumber7
digilawmepathserial/Vsehrd/22-1941-2/#7
dcdateembargoend2051-01-01
dcdescriptionpagination54-61
dcdescriptionpdfpagerange1-8