Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2053-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorJindřich, Alois Jiří
dccontributorauthorKulendík, Oskar
dccontributorauthorBoháček, Miroslav
dcdateaccessioned2021-04-29T07:32:21Z
dcdateavailable2021-04-29T07:32:21Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/28496
dclanguagecze
dctitleczeZprávy - Úmrtí ; Klausule o vzdání se nároku ze správy v kupních smlouvách ohledně nemovitostí ; Zřízení rozhlasového pracovního společenství v Čechách a na Moravě ; Novinky ve stavebním právu ; Rozšíření nemocenského pojištění veřejných pensistů na celé území Říše ; Nová opatření o řízení práce, o pomoci nezaměstnaným v nemoci a určení sídel a obvodů úřadů práce a jejich poboček ; Význam saldování směnek pro poplatkovou povinnost ; O pojmu pachatele v trestním právu ; Německo - italská dohoda o potírání podloudnictví ; Zavedení říšských předpisů na ochranu národních symbolů v Protektorátu Čechy a Morava ; Záruky a platební závazky převzaté v rámci bytové péče ; Trojdílnost právnického studia ; Slovenský "Vestník verejnej správy vnútornej" ; Z kruhů notářských ; Z kruhů advokátních
dctypeArticle
munipositionnumber6
digilawmepathserial/Vsehrd/22-1941-3/#6
dcdateembargoend2053-01-01
dcdescriptionpagination82-91
dcdescriptionpdfpagerange1-10