Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2055-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorČáda, František
dccontributorauthorHomolka, Jaroslav
dccontributorauthorPošvář, Jaroslav
dccontributorauthorJindřich, Alois Jiří
dccontributorauthorDrachovský
dccontributorauthorBoháček, Miroslav
dccontributorauthorNejedlý
dcdateaccessioned2021-04-29T09:27:28Z
dcdateavailable2021-04-29T09:27:28Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/28511
dclanguagecze
dctitleczeZprávy - Z výroků o právu a hospodářství ; Tiché výročí ; Spoření a spotřeba ; Nařízení o zjednodušení rozpočtu na účetní rok 1941 ; Dlouhověkostí jako hromadným zjevem se zabýval Dr. Jan Auerhan ; K otázce odkladného účinku rekursu v exekučním řízení ; Nová úprava provádění politické exekuce ; O podporách v nezaměstnanosti rozhodují od 1, března 1941 úřady práce ; Organisační novela pojišťovacího zákona ; Zařazení podniků, podrobených 'úrazovému pojištění, do nebezpečenských tříd a stanovení procent těchto tříd ; Nové předpisy vydané pro německé státní příslušníky v Protektorátu ; Trestněprávní pojem cizoložství ; V organisaci vládní policie Protektorátu Čechy a Morava ; Řízené hospodářství průmyslové ; Změny jména německých státních příslušníků v Protektorátě ; Úprava jmen v Lucembursku ; Zjišťování stavu cikánů a cikánských míšenců v Říši ; Ještě trojdílnost právnického studia ; Mezinárodní právnické zasedání ; Provádění převodu býv. vojenských osob z povolání do soukromých služeb ; Šikana ; Z kruhů advokátních, notářských a soudcovských
dctypeArticle
munipositionnumber11
digilawmepathserial/Vsehrd/22-1941-4/#11
dcdateembargoend2055-01-01
dcdescriptionpagination137-151
dcdescriptionpdfpagerange1-15