SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorMužák, A.
dcdateaccessioned2021-04-29T09:27:29Z
dcdateavailable2021-04-29T09:27:29Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/28515
dclanguagecze
dcsubjectczefinanční právo
dcsubjectczedějiny financí
dcsubjectczebezhotovostní platební styk
dcsubjectczeProtektorát Čechy a Morava (1939-1945)
dcsubjectengfinancial law
dcsubjectenghistory of finance
dcsubjectengcashless payments
dcsubjectengBohemia and Moravia (Protectorate, 1939-1945)
dctitleczeBezpeněžní spořitelní styk platební (sporožíro)
dctypeArticle
munipositionnumber1
digilawmepathserial/Vsehrd/22-1941-4/#1
dcdescriptionpagination97-99
dcdescriptionpdfpagerange1-3