SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorVašíček, Lad.
dcdateaccessioned2021-04-29T09:27:29Z
dcdateavailable2021-04-29T09:27:29Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/28517
dclanguagecze
dcsubjectczefinanční právo
dcsubjectczeveřejná obchodní společnost
dcsubjectczedaně z příjmů
dcsubjectczelikvidace podniků
dcsubjectczeveřejný společník
dcsubjectengfinancial law
dcsubjectengincome tax
dcsubjectengliquidation
dctitleczeOdpočitatelnost daně placené za likvidovanou veřejnou obchodní společnost u daně důchodové veřejného společníka této společnosti
dctypeArticle
munipositionnumber7
digilawmepathserial/Vsehrd/22-1941-4/#7
dcdescriptionpagination126-130
dcdescriptionpdfpagerange1-5