SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorFrölich, Jan
dcdateaccessioned2021-04-29T10:54:12Z
dcdateavailable2021-04-29T10:54:12Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/28553
dclanguagecze
dcsubjectczefinanční právo
dcsubjectczesměnečné právo
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengfinancial law
dcsubjectenglaw of exchange
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeÚvodní poznámky k novému směnečnému právu (dokončení)
dctypeArticle
munipositionnumber1
digilawmepathserial/Vsehrd/22-1941-7/#1
dcdescriptionpagination193-200
dcdescriptionpdfpagerange1-8