Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2066-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorProcházka, Jindřich
dccontributorauthorJindřich, Alois Jiří
dccontributorauthorŠebor, Miloš
dcdateaccessioned2021-04-29T10:54:12Z
dcdateavailable2021-04-29T10:54:12Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/28558
dclanguagecze
dctitleczeZprávy - Z výroků o právu a hospodářství ; Zákaz zvyšování cen a exekuční dražba ; Týrání zvířat jest i justičním deliktem ; O dlouhověkosti z hlediska venkova ; Rozšíření platnosti Německo - bulharských smluv o právním styku ve věcech občanských a trestních na Protektorát Čechy a Morava ; Nové smlouvy extradiční ; Ze slovenského zákoníku, čís. 36-75 z r. 1941 ; Druhé nařízení k doplnění nařízení o výkonu trestní pravomoci v Protektorátu Čechy a Morava ; Několik nových nařízení říšských ; Nové smlouvy ve věci právní ochrany a právní pomoci s cizinou ; Valná hromada Právnické jednoty v Praze ; Divadlo a jeho právo ; Z činnosti Ústavu lidské práce ; Zvýšení náhrady přísedícím pracovních soudů ; Výstavba úřadů práce ; Z advokátních kruhů ; Z notářských kruhů ; Ze soudcovských kruhů
dctypeArticle
munipositionnumber5
digilawmepathserial/Vsehrd/22-1941-7/#5
dcdateembargoend2066-01-01
dcdescriptionpagination213-221
dcdescriptionpdfpagerange1-9