Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2055-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorVašíček, Ladislav
dccontributorauthorPošvář, Jaroslav
dcdateaccessioned2021-04-29T14:06:15Z
dcdateavailable2021-04-29T14:06:15Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/28602
dclanguagecze
dctitleczeZprávy - Z výroků o právu a hospodářství ; Občanská a trestní právní pomoc, extradice, vzájemné uznání exekučních titulů a ověřováni mezi Protektorátem a Švýcarskem ; Novela k manželskému zákonu německému a sjednocení mezinárodního práva rodinného na území Velkoněmecké říše ; Nová úprava správního trestního práva a řízení v oboru vyživovacím, zásobovacím a cenovém ; Vzájemnost exekučních titulů (§ 79 ex. ř.) mezi Protektorátem a Itálií ; Neurčité odsouzení mladistvých ; Ochrana archeologických památek ; Výtěžky z pozemků a budov v základu všeob. daně výdělkové ; Z notářských kruhů ; Ze soudcovských kruhů ; Původní desky. Důležité upozornění!
dctypeArticle
munipositionnumber9
digilawmepathserial/Vsehrd/22-1941-10/#9
dcdateembargoend2055-01-01
dcdescriptionpagination324-330
dcdescriptionpdfpagerange1-7