SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorValina, František
dcdateaccessioned2021-05-10T06:27:03Z
dcdateavailable2021-05-10T06:27:03Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/28788
dclanguagecze
dcsubjectczemezinárodní právo
dcsubjectczemezinárodní obchod
dcsubjectczekapitál
dcsubjectenginternational law
dcsubjectenginternational trade
dcsubjectengcapital
dctitleczeNěkolik příspěvků poslední doby ku snahám o novou theorii mezinárodního obchodu
dctypeArticle
munipositionnumber2
digilawmepathserial/SbornikVedPravnichAStatnich/31-1931-1/#2
dcdescriptionpagination28-52
dcdescriptionpdfpagerange1-25