SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorMildschuh, Vilibald
dcdateaccessioned2021-05-10T06:27:04Z
dcdateavailable2021-05-10T06:27:04Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/28789
dclanguagecze
dcsubjectczeveřejné finance
dcsubjectczefinanční právo
dcsubjectczefinanční politika
dcsubjectczedaně
dcsubjectengpublic finance
dcsubjectengfinancial law
dcsubjectengfinancial policy
dcsubjectengtaxation
dctitleczeJeště Englišova "Finanční věda" : Odpověď na článek Englšův: Mildschuhova kritika mé Finanční vědy" v "Obzoru národohospodářském", listopad 1930
dctypeArticle
munipositionnumber1
digilawmepathserial/SbornikVedPravnichAStatnich/31-1931-1/#1
dcdescriptionpagination1-27
dcdescriptionpdfpagerange1-27