SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorAuerhan, Jan
dcdateaccessioned2021-05-11T08:42:17Z
dcdateavailable2021-05-11T08:42:17Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/28874
dclanguagecze
dcsubjectczehospodářská politika
dcsubjectczehospodářské poměry
dcsubjectczenadmořská výška
dcsubjectengeconomic policy
dcsubjectengeconomic conditions
dcsubjectengheight above mean sea level
dctitleczePříspěvek ke studiu vlivu nadmořské výšky na hospodářské poměry
dctypeArticle
munipositionnumber3
digilawmepathserial/SbornikVedPravnichAStatnich/32-1932-3/#3
dcdescriptionpagination263-271
dcdescriptionpdfpagerange1-9