SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorHermann-Otavský, Karel
dcdateaccessioned2021-05-13T12:41:58Z
dcdateavailable2021-05-13T12:41:58Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/28884
dclanguagecze
dcsubjectczerozhlasové vysílání
dcsubjectczemezinárodní právo
dcsubjectczeobchodní politika
dcsubjectengradio broadcasting
dcsubjectenginternational law
dcsubjectengcommercial policy
dctitleczeMezinárodní úprava radiodiffuse z hlediska ochrany rozhlasových podniků proti obchodnímu využívání jejich emissí
dctypeArticle
munipositionnumber25
digilawmepathserial/SbornikVedPravnichAStatnich/32-1932-3/#25
dcdescriptionpagination678-690
dcdescriptionpdfpagerange1-13