Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2035-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorHavelka, Jiří
dcdateaccessioned2021-05-13T12:42:01Z
dcdateavailable2021-05-13T12:42:01Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/28902
dclanguagecze
dcsubjectczepřímé daně
dcsubjectczefinanční právo
dcsubjectczesprávní právo
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengdirect taxation
dcsubjectengfinancial law
dcsubjectengadministrative law
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeO významu některých ustanovení zákona o přímých daních z 15. června 1927, č. 76 Sb. z. a n., pro obecné nauky práva správního
dctypeArticle
munipositionnumber24
digilawmepathserial/SbornikVedPravnichAStatnich/32-1932-3/#24
dcdateembargoend2035-01-01
dcdescriptionpagination656-677