SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorSchuster, Václav
dcdateaccessioned2021-05-13T12:42:02Z
dcdateavailable2021-05-13T12:42:02Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/28903
dclanguagecze
dcsubjectczeobchodní politika
dcsubjectczehospodářská politika
dcsubjectczecelní politika
dcsubjectczehospodářské dějiny
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengcommercial policy
dcsubjectengeconomic policy
dcsubjectengcustoms administration
dcsubjectengeconomic history
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeDoložka nejvyšších výhod v hospodářském vývoji poslední doby
dctypeArticle
munipositionnumber20
digilawmepathserial/SbornikVedPravnichAStatnich/32-1932-3/#20
dcdescriptionpagination567-576
dcdescriptionpdfpagerange1-10