SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorProkeš, Antonín
dcdateaccessioned2021-05-24T11:39:50Z
dcdateavailable2021-05-24T11:39:50Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/29392
dclanguagecze
dcsubjectczedaňové systémy
dcsubjectczespráva daní
dcsubjectczedruhá světová válka (1939-1945)
dcsubjectengtax systems
dcsubjectengtax administration
dcsubjectengWorld War (1939-1945)
dctitleczeJak jest v říšském dávkovém řádě upraveno zastupování a udělování porad ve věcech daňových
dctypeArticle
munipositionnumber1
digilawmepathserial/SbornikVedPravnichAStatnich/40-1940-4/#1
dcdescriptionpagination155-165
dcdescriptionpdfpagerange1-11