Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2043-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorJoachim, Václav
dccontributorauthorŠtěpina, Jaroslav
dccontributorauthorJína, Jaroslav
dcdateaccessioned2021-05-31T12:35:42Z
dcdateavailable2021-05-31T12:35:42Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/29502
dclanguagecze
dctitleczeGlosy a aktuality - Prof. Dr. Jiří Hoetzel sedmdesátníkem ; K pojmu továrny a tovární výroby ; O výpovědi smluv podnájemních ; Poplatnost listiny vzniká jen, je-li smlouva právně účinnou
dctypeArticle
munipositionnumber4
digilawmepathserial/PravniPrakse/9-1945-1/#4
dcdateembargoend2043-01-01
dcdescriptionpagination25-31
dcdescriptionpdfpagerange1-7