SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorSládek, Bohumil
dccontributorauthorNeubauer, J.
dcdateaccessioned2021-10-11T07:25:00Z
dcdateavailable2021-10-11T07:25:00Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/29963
dclanguagecze
dcsubjectczevyživovací povinnost
dcsubjectczepohřbívání
dctitleczeZ právní prakse - K otázce zvýšení výživného ; Ještě cena "upotřebeného" zboží ; Valutová doložka ; Lze popelnice ukládati na hřbitovech také nad zemí? (do pomníků)?
dctypeArticle
munipositionnumber7
digilawmepathserial/PravniPrakse/9-1945-4/#7
dcdescriptionpagination149-152
dcdescriptionpdfpagerange1-4