SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorKörbel, Pavel
dcdateaccessioned2021-10-11T07:25:00Z
dcdateavailable2021-10-11T07:25:00Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/29964
dclanguagecze
dctitleczeGlosy a aktuality - Právník Lenin ; O revolučním zákonodárství a jeho ratihabici ; Zákonodárná moc Slovenské národní rady
dctypeArticle
munipositionnumber4
digilawmepathserial/PravniPrakse/9-1945-4/#4
dcdescriptionpagination138-142
dcdescriptionpdfpagerange1-5