page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorHeyrovský, Leopold
dcdateaccessioned2016-08-11T12:10:53Z
dcdateavailable2016-08-11T12:10:53Z
dcdateissued1910
dcidentifier000275858
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/31
dcformatextent1243 s.
dclanguagecze
dcpublisherNakladatelství J. Otto
dcsubjectstát a právo - dějiny
dcsubjectdědické právo
dcsubjectprávní dějiny
dcsubjectprávní jednání
dcsubjectrodinné právo
dcsubjectřímské právo
dcsubjectsoukromé právo
dcsubjectvěcná práva
dcsubjectzávazkové právo
dctitleczeDějiny a system soukromého práva římského
dctypepravni-dejiny
dctermsspatialV Praze
dcdescriptionedition4. oprav. vyd.
dcrightsopenaccess1243 s.