page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorJaneček, Rudolf
dcdateaccessioned2021-12-02T14:34:26Z
dcdateavailable2021-12-02T14:34:26Z
dcdateissued1922
dcidentifier000294342
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/30243
dcformatextent121 s.
dclanguagecze
dcpublisherNakladatelství Barvič & Novotný
dcsubjectczeústavní právo
dcsubjectczeprezident republiky
dcsubjectczeprávní odpovědnost
dcsubjectczeodpovědnost
dcsubjectczevláda
dcsubjectengconstitutional law
dcsubjectengpresidency
dcsubjectengliability (law)
dcsubjectengresponsibility
dcsubjectenggovernment
dctitleczeOdpovědnost presidenta republiky a vlády
dctypeustavni-pravo
dctermsspatialV Brně
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN