SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorotherVonka, R.
dcdateaccessioned2021-12-02T14:34:57Z
dcdateavailable2021-12-02T14:34:57Z
dcdateissued1920
dcidentifier000298191
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/30247
dcformatextent131 s.
dclanguagecze
dcpublisherFr. Švejda
dcsubjectczepozemkové právo
dcsubjectczepozemkové reformy
dcsubjectczepozemkové vlastnictví
dcsubjectczestát a právo
dcsubjectczevlastnické vztahy
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectcze1919-1939
dcsubjectengland ownership
dcsubjectengland reform
dcsubjectengproperty relations
dcsubjectengreal property law
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczePozemková reforma : prováděcí zákony zákona záborového (ze dne 16. dubna 1919.) s přehledem současného stavu zemědělství našeho
dctypespravni-pravo
dctermsspatialPraha
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN