SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorMandl, Vladimír
dcdateaccessioned2021-12-06T13:15:56Z
dcdateavailable2021-12-06T13:15:56Z
dcdateissued1929
dcidentifier000512939
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/30335
dcformatextent57 s.
dclanguagecze
dcpublisherNakladatelství Barvič & Novotný
dcsubjectczeautomobilová doprava
dcsubjectczesilniční vozidla
dcsubjectczeprávní předpisy
dcsubjectengmotor transportation
dcsubjectengroad vehicles
dcsubjectenglegal regulations
dctitleczeAutomobilový zákon z 9. srpna 1908, č. 162 ř. z., a jeho reforma
dctypespravni-pravo
dctermsspatialV Brně
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN