page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorNovák, Josef
dcdateaccessioned2021-12-07T08:19:24Z
dcdateavailable2021-12-07T08:19:24Z
dcdateissued1924
dcidentifier000595544
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/30363
dcformatextentvi, 113 s.
dclanguagecze
dcpublisherNakladatelství Barvič & Novotný
dcsubjectczeživnostenské podnikání
dcsubjectczeživnostenské podnikání
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectczeČesko
dcsubjectengbusiness enterprises
dcsubjectengtrade licensing offices
dcsubjectengCzechoslovakia
dcsubjectengCzechia
dctitleczeŽivnostenské provozovny dle práva živnostenského platného v historických zemích republiky Československé : na základě spisu Jakuba Souška "Živnostenské provozovny dle rakouského práva živnostenského"
dctypespravni-pravo
dctermsspatialV Brně
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN