SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorLepšík, Josef
dcdateaccessioned2021-12-07T08:30:09Z
dcdateavailable2021-12-07T08:30:09Z
dcdateissued1945
dcidentifier000572863
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/30371
dcformatextent95 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem Knihovny Sborníku věd právních a státních
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczestanné právo
dcsubjectczevojenské trestní právo
dcsubjectenghistory of law
dcsubjectengmartial law
dcsubjectengmilitary criminal law
dctitleczeStanné právo : jeho vznik a vývoj
dctypetrestni-pravo
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN