SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorFrydrych, Josef
dccontributorauthorStrum, Jaroslav
dcdateaccessioned2021-12-09T11:04:04Z
dcdateavailable2021-12-09T11:04:04Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/30522
dclanguagecze
dctitleczeZ právní prakse - Pro právní praksi důležité pokyny justiční správy ; Kdy může živnostenské společenstvo uložiti pořádkový trest a jak se proti němu brániti ; Ještě k otázce placení 10% přirážky k poplatkům ze soudních rozhodnutí
dctypeArticle
munipositionnumber7
digilawmepathserial/PravniPrakse/2-1937-6/#7
dcdescriptionpagination195-200
dcdescriptionpdfpagerange1-6