SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorVerner, Vladimír
dcdateaccessioned2021-12-09T12:49:44Z
dcdateavailable2021-12-09T12:49:44Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/30534
dclanguagecze
dcsubjectczeústavní právo
dcsubjectczestátní občanství
dcsubjectczenarození
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengconstitutional law
dcsubjectengcitizenship
dcsubjectengbirth
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeJak se narozením nabývá československého státního občanství
dctypeArticle
munipositionnumber2
digilawmepathserial/PravniPrakse/2-1937-7/#2
dcdescriptionpagination206-208
dcdescriptionpdfpagerange1-3