SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorBokr, Jan
dccontributorauthorŠturm, Jaroslav
dccontributorauthorHavelka, Josef
dccontributorauthorFrydrych, Josef
dccontributorauthorHora, Jiří
dcdateaccessioned2021-12-09T13:50:04Z
dcdateavailable2021-12-09T13:50:04Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/30552
dclanguagecze
dctitleczeGlosy a aktuality - Platí tříletá promlčecí lhůta také pro nároky podle § 1042 obč. zák.? ; Kdy ručí za úrazy na chodníku majitelé domů, postavených před platností staveb. řádu ; Rozsah ochrany zaměstnance propuštěného z důvodu § 82 živn. řádu se zřetelem na zákon čís. 330/21 Sb. z. a n. (o závodních výborech) ; K otázce příslušnosti při exekuci podle §§ 325-329 ex. ř. ; Opravné prostředky proti rozhodnutím a opatřením Národní banky československé
dctypeArticle
munipositionnumber4
digilawmepathserial/PravniPrakse/2-1937-8/#4
dcdescriptionpagination245-251
dcdescriptionpdfpagerange1-7