SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorKörbel, Pavel
dcdateaccessioned2021-12-10T11:40:39Z
dcdateavailable2021-12-10T11:40:39Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/30597
dclanguagecze
dcsubjectczezákonodárství
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectenglegislation
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeLegislativní činnost československého státního zřízení v zahraničí
dctypeArticle
munipositionnumber1
digilawmepathserial/PravniPrakse/9-1945-6/#1
dcdescriptionpagination201-211
dcdescriptionpdfpagerange1-11