SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorRanftl, Josef
dcdateaccessioned2021-12-10T11:40:40Z
dcdateavailable2021-12-10T11:40:40Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/30601
dclanguagecze
dctitleczeZ právní prakse - K výkladu § 271 ex. ř. ; Advokátní palmáre za daňové zastoupení není srážkovou položkou u výdělkové daně
dctypeArticle
munipositionnumber6
digilawmepathserial/PravniPrakse/9-1945-6/#6
dcdescriptionpagination232-235
dcdescriptionpdfpagerange1-4