SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorKotyza, Jan
dcdateaccessioned2021-12-17T10:32:08Z
dcdateavailable2021-12-17T10:32:08Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/30881
dclanguagecze
dcsubjectczetrestní právo
dcsubjectczevojenství
dcsubjectengcriminal law
dctitleczeDozorčí desátník jest představeným ostatních vojenských osob u roty stejné neb nižší hodnosti a to po celou dobu služby
dctypeArticle
munipositionnumber5
digilawmepathserial/PravnyObzor/6-1923-1/#5
dcdescriptionpagination28-30
dcdescriptionpdfpagerange1-3