SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorBenko, Štefan
dcdateaccessioned2021-12-20T10:12:58Z
dcdateavailable2021-12-20T10:12:58Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/31059
dclanguagecze
dcsubjectczeČeskoslovensko. Nejvyšší správní soud
dcsubjectczesoudní rozhodnutí a stanoviska
dcsubjectengsprávní právo
dcsubjectengjudgments
dcsubjectengadministrative law
dctitleczeRozhodnutí N. Spr. S. R. Č. S. - Podomní obchod. Na udělení nového povolení k provozování podomního obchodu není právního nároku ; Povolení požívati pensi v cizině ; Veřejný notář na Slovensku - zbavení úřadu pro neznalost státního jazyka
dctypeArticle
munipositionnumber2
digilawmepathserial/PravnyObzor/7-1924-3/#2
dcdescriptionpagination114-116
dcdescriptionpdfpagerange1-3