SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorRauscher, Rudolf
dcdateaccessioned2021-12-20T11:32:32Z
dcdateavailable2021-12-20T11:32:32Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/31154
dclanguagecze
dcsubjectczeprávo životního prostředí
dcsubjectczepozemkové právo
dcsubjectczehorní právo
dcsubjectczeSlovensko
dcsubjectengenvironmental law
dcsubjectengreal property law
dcsubjectengmining law
dcsubjectengSlovakia
dctitleczePřehled vývoje horního práva na Slovensku : (dokončení)
dctypeArticle
munipositionnumber1
digilawmepathserial/PravnyObzor/7-1924-8/#1
dcdescriptionpagination257-263
dcdescriptionpdfpagerange1-7