SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorBenko, Štefan
dcdateaccessioned2021-12-20T11:32:32Z
dcdateavailable2021-12-20T11:32:32Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/31155
dclanguageslo
dcsubjectczeČeskoslovensko. Nejvyšší správní soud
dcsubjectczesprávní právo
dcsubjectczesoudní rozhodnutí a stanoviska
dcsubjectengadministrative law
dcsubjectengjudgments
dctitlesloRozhodnutia N. Spr. S. R. Č. S.
dctypeArticle
munipositionnumber3
digilawmepathserial/PravnyObzor/7-1924-8/#3
dcdescriptionpagination266-273
dcdescriptionpdfpagerange1-8