SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorBenko, Štefan
dcdateaccessioned2021-12-20T11:40:06Z
dcdateavailable2021-12-20T11:40:06Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/31173
dclanguageslo
dcsubjectczeČeskoslovensko. Nejvyšší správní soud
dcsubjectczesprávní právo
dcsubjectczesoudní rozhodnutí a stanoviska
dcsubjectengadministrative law
dcsubjectengjudgments
dctitlesloRozhodnutia N. Spr. S. R. Č. S.
dctypeArticle
munipositionnumber3
digilawmepathserial/PravnyObzor/7-1924-9/#3
dcdescriptionpagination304-306
dcdescriptionpdfpagerange1-3