SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorBenko, Štefan
dcdateaccessioned2021-12-20T12:34:42Z
dcdateavailable2021-12-20T12:34:42Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/31197
dclanguageslo
dcsubjectczeČeskoslovensko. Nejvyšší správní soud
dcsubjectczesprávní právo
dcsubjectczesoudní rozhodnutí a stanoviska
dcsubjectengadministrative law
dcsubjectengjudgments
dctitleczeRozhodnutí N. Spr. S. R. Č. S.
dctypeArticle
munipositionnumber6
digilawmepathserial/PravnyObzor/8-1925-1/#6
dcdescriptionpagination65-68
dcdescriptionpdfpagerange1-4