SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorPražák, Josef
dcdateaccessioned2021-12-20T13:58:13Z
dcdateavailable2021-12-20T13:58:13Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/31241
dclanguagecze
dcsubjectczebankovnictví
dcsubjectczeprávo cenných papírů
dcsubjectczesirotčí poplatky
dcsubjectengbanking
dcsubjectengsecurities law
dctitleczeVýsledek sjednocovacích prací v oboru předpisů o ukládání soudních deposit a deposit poručenských (sirotčích) úřadů
dctypeArticle
munipositionnumber2
digilawmepathserial/PravnyObzor/8-1925-3/#2
dcdescriptionpagination180-186
dcdescriptionpdfpagerange1-7