SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorHolík, E.
dcdateaccessioned2021-12-20T13:58:14Z
dcdateavailable2021-12-20T13:58:14Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/31243
dclanguagecze
dcsubjectczepoplatky
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengfees
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeO vztahu poplatnosti právních úkonů a jednání ke zřízení listiny podle poplatkového práva platného v republice Čs. vůbec a při státních dodávkách zvláště, hledíc k zákonu ze dne 3. dubna 1925, č. 54 Sb. z. a n.
dctypeArticle
munipositionnumber3
digilawmepathserial/PravnyObzor/8-1925-3/#3
dcdescriptionpagination186-191
dcdescriptionpdfpagerange1-6