SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorHorák, Jaroslav
dcdateaccessioned2021-12-21T09:24:46Z
dcdateavailable2021-12-21T09:24:46Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/31321
dclanguagecze
dcsubjectczepracovní právo
dcsubjectczenáhrada mzdy
dcsubjectczevojenská cvičení
dcsubjectenglabor laws and legislation
dcsubjectengcompensation of wages
dcsubjectengfield-days
dctitleczeK otázce nároku zaměstnanců na náhradu ušlých platů počas vojenského cvičení
dctypeArticle
munipositionnumber3
digilawmepathserial/PravnyObzor/9-1926-3/#3
dcdescriptionpagination69-73
dcdescriptionpdfpagerange1-5