SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorPoničan, Pavel
dcdateaccessioned2021-12-21T09:50:43Z
dcdateavailable2021-12-21T09:50:43Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/31361
dclanguageslo
dcsubjectczeSlovensko
dcsubjectczeopravné prostředky
dcsubjectczesprávní právo
dcsubjectengSlovakia
dcsubjectengremedies
dcsubjectengadministrative law
dctitlesloInstančný postup a opravné prostriedky v pokračování správnom na Slovensku (dokončenie)
dctypeArticle
munipositionnumber2
digilawmepathserial/PravnyObzor/9-1926-6/#2
dcdescriptionpagination161-169
dcdescriptionpdfpagerange1-9