SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorLaštovka, Karel
dcdateaccessioned2021-12-21T10:30:22Z
dcdateavailable2021-12-21T10:30:22Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/31399
dclanguagecze
dcsubjectczeČeskoslovensko. Nejvyšší správní soud
dcsubjectczesprávní právo
dcsubjectengsoudní rozhodnutí a stanoviska
dcsubjectengadministrative law
dcsubjectengjudgments
dctitleczeRozhodnutí Nejv. Spr. soudu R. Č. S.
dctypeArticle
munipositionnumber5
digilawmepathserial/PravnyObzor/9-1926-8/#5
dcdescriptionpagination251-254
dcdescriptionpdfpagerange1-4