SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorOswald, František
dcdateaccessioned2022-01-18T09:50:43Z
dcdateavailable2022-01-18T09:50:43Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/31631
dclanguagecze
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczeokupace
dcsubjectczepohraničí
dcsubjectczedruhá světová válka (1939-1945)
dcsubjectczeProtektorát Čechy a Morava (1939-1945)
dcsubjectczeSudety (Česko)
dcsubjectczeNěmecko
dcsubjectenghistory of law
dcsubjectenglegal status, laws, etc
dcsubjectengmilitary occupation
dcsubjectengborder region
dcsubjectengWorld War (1939-1945)
dcsubjectengBohemia and Moravia (Protectorate, 1939-1945)
dcsubjectengSudetenland (Czechia)
dcsubjectengGermany
dctitleczePrávní poměry v území odstoupeném Německu
dctypeArticle
munipositionnumber5
digilawmepathserial/PravniPrakse/3-1938-1/#5
dcdescriptionpagination18-21
dcdescriptionpdfpagerange1-4