SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorBaxa, Bohumil
dcdateaccessioned2022-01-18T10:46:06Z
dcdateavailable2022-01-18T10:46:06Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/31644
dclanguagecze
dcsubjectczeústavní právo
dcsubjectczeústavní dějiny
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengconstitutional law
dcsubjectengconstitutional history
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeStátoprávní a ústavní změny v republice Česko-slovenské
dctypeArticle
munipositionnumber1
digilawmepathserial/PravniPrakse/3-1938-2/#1
dcdescriptionpagination41-46
dcdescriptionpdfpagerange1-6