SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorVerner, Vladimír
dccontributorauthorLanger, Leopold
dccontributorauthorŠtěpina, Jaroslav
dccontributorauthorSvoboda, Čeněk
dccontributorauthorVlasatý, Jan
dcdateaccessioned2022-01-18T10:46:06Z
dcdateavailable2022-01-18T10:46:06Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/31649
dclanguagecze
dctitleczeGlosy a aktuality - Opční smlouva s Německem ; Pojištění nemocenské ; Pojištění úrazové ; Ústav pro péči o uprchlíky ; Dědické dávky z jmění podrobeného fideikomisární substituci při nápadu na zadního dědice
dctypeArticle
munipositionnumber5
digilawmepathserial/PravniPrakse/3-1938-2/#5
dcdescriptionpagination61-70
dcdescriptionpdfpagerange1-10